Inhoud in Chocoladeletters

Websites met inhoud

Informatie leveren aan de bezoeker

De bezoeker wil weten, wat heb ik er aan, wat kan ik er mee.

De informatiebehoefte van de websitebezoeker als uitgangspunt nemen.

De inhoud van uw website moet kort en bondig informatie leveren aan de bezoeker. Dat vereist een bepaalde manier van schrijven, direct, korte zinnen, verwijzen naar meer informatie op andere pagina's van de site.

Bezoeker

Uitgaan van de bezoeker

Informatie op uw website gaat in eerste instantie over uw produkten en/of diensten.
Ga bij het schrijven van teksten uit van de bezoeker, die bezoeker heeft 'een probleem' en zoekt daarvoor een oplossing, u kunt het probleem voor hem/haar oplossen.

Indeling

Bovenaan de pagina leest de bezoeker waar het over gaat.
Uitgebreide informatie over een produkt of dienst komt verder naar onderen of op een aparte pagina.

Alle inhoud op uw website moet makkelijk te lezen, duidelijk en aansprekend te zijn. Het moet vloeiend lopen, met een sterk en direct punt zodat wanneer bezoekers de pagina 'scannen' ze in staat zijn om snel de essentiële punten te vinden.

Wat je ermee kan

Uw product zelf interesseert de bezoeker niet, wel wat hij/zij er mee kan. Hoe het zijn/haar leven gemakkelijker maakt. Hoe het hem/haar gelukkiger gaat maken.
Niet vertellen hoe het ding werkt, wel wat je ermee kan.

De historie van uw bedrijf

Voor u is de historie van uw bedrijf waarschijnlijk heel belangrijk, dat moet prominent op de site staan.
De bezoeker boeit dat voor geen meter! Een beetje gechargeerd, maar hou daar wel rekening mee.
Beter is het zulke aanvullende informatie op een pagina 'over ons' te plaatsen.